تبرید آیا صنعت ترس و تجارت شرکت با مسئولیت محدود نمی
0212 428 62 73

تحقیق و توسعه

واحد تحقیق و توسعه شرکت صنایع خنک کننده ی کورکماز، در پروسه ی طراحی و توسعه، در کلیه فعالیت ها، از مشخص کردن محصول گرفته تا طراحی و ارائه به بازار و مشتری، عهده دار برنامه ریزی، اجراء، کنترل و تایید نهایی محصول می باشد. در این ارتباط، تولید انبوه محصول دیزل KS 300 و KS 500 اخیرا شروع شده است.

Arge - Dizel Montaj Arge - Dizel Montaj Arge - Dizel Montaj Arge - Dizel Montaj Arge - Dizel Montaj Arge - Dizel Montaj
یکی دیگر از سیاست های عمده ی این بخش، توسعه، تست و به تولید رساندن محصولاتی که در گذر زمان و با توجه به نیازهای روز و حتی آینده ی مشتریان نیاز به تغییرات دارند. مرکز حل مشکلات و نواقص

مركز حل المشكلات

در مسابقه بزرگ جهانی افرادی موفقیت را کسب می کنند که ارزشی به ارزشهای موجود اضافه کنند. در این ارتباط تحقیق و توسعه دارای اهمیت ویژه ای می باشد.

البحث والتطوير

  • تفکر نوآورانه
  • تحول گرایانه،
  • تغییر پذیری
  • ایجاد تفاوت،
  • حاضر در آینده،
  • پیش بینی کننده ی انتظارات و خواسته های بازار،
  • و طراحی این محصولات و ارائه آنها با قیمت مناسب در زمان مناسب می باشد.

صفحه اصلی درباره ما محصولات رسانه ها تحقیق و توسعه ارتباطات